Volatilita

Volatilita je statistické měřítko rozptýlení výnosů pro daný cenný papír nebo index trhu. Volatilitu lze měřit buď pomocí standardní odchylky nebo odchylky mezi výnosy z téhož cenného papíru nebo indexu trhu. Obvykle platí, že čím vyšší volatilita, tím je vyšší riziko.